THÔNG TIN CHUNG

I. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

 • Tất cả mọi đối tượng muốn tăng thêm thu nhập.

II. TÔI SẼ TIẾP THỊ NHỮNG GÌ

 • Bạn sẽ tiếp thị các dịch vụ tại Nha Khoa Kim hiện nay và nằm trong danh mục được tính hoa hồng tiếp thị liên kết. Sau khi đăng nhập bạn có thể xem được danh sách tiếp thị này.

III. HOA HỒNG ĐƯỢC TÍNH NHƯ THẾ NÀO

 • Hoa hồng được trả theo từng đơn hàng thành công theo chính sách tính hoa hồng dành cho cộng tác viên của Nha Khoa Kim.
 • Hoa hồng sẽ được trả trực tiếp cho tổ chức/cá nhân, không liên quan đến doanh thu phòng khám.

IV. ĐIỀU KIỆN CHẤP NHẬN ĐƠN HÀNG

Khách hàng đăng kí sử dụng dịch vụ và đã thanh toán chi phí cho dịch vụ.

 • Cookie: Khách hàng phát sinh đơn hàng trong 30 ngày kể từ ngày click sẽ được ghi nhận kết quả.
 • Nhấp chuột cuối cùng: Đơn hàng thành công được tính cho đơn vị có quảng cáo mà khách hàng nhấp chuột cuối cùng ngay trước thời điểm đặt hàng.
 • Gian lận: Các đơn hàng không được chấp nhận nếu phát hiện ra các dấu hiệu gian lận.

V. CHÍNH SÁCH LƯU COOKIE

 • 30 ngày đối với trình duyệt Web (Desktop/Mobile).
 • Do Cookie được ghi nhận dựa trên trình duyệt/thiết bị mà Khách hàng sử dụng để click vào link affiliate nên Khách hàng cần đặt hàng trên đúng trình duyệt/thiết bị đó.

VI. CƠ CHẾ LAST CLICK

 • Khi khách hàng click vào nhiều link affiliate và quảng cáo trước khi đặt hàng: đơn hàng sẽ được ghi nhận cho link được click cuối cùng ngay trước thời điểm đặt hàng.
  Ví dụ: Khách hàng click link A > click link B > Đặt hàng: Đơn hàng được tính cho link B.

VII. PHƯƠNG THỨC CHI TRẢ HOA HỒNG VÀ THỜI GIAN

 • Phương thức chi trả hoa hồng: Chuyển khoản
 • Thời gian: theo điều khoản hợp đồng